archiwum - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

archiwum

20 października br.
Koło Naukowe Profilaktyków Systemowych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, zorganizowało konferencję dotyczącą profilaktyki systemowej dysfunkcji rodziny.

   Na konferencji zaprezentowano metodykę profilaktyki systemowej i superwizji rodzinnej. Nasi eksperci superwizji rodzinnej: Aleksander Mańka, Agnieszka Gałańczuk oraz Adrian Drdzeń poprowadzili warsztaty metodyczne dla nauczycieli, pedagogów i studentów.
   Gratulujemy profilaktykom systemowym z PWSZ zorganizowania konferencji oraz zapału do nowoczesnych metod wspomagania rozwoju i bezpieczeństwa rodziny

________________________________________________________________

Dyrektor - liderem bezpieczeństwa
Konferencja Wyższej Szkoły Humanitas

czytaj więcej
                           PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
na konferencji 
"Dyrektor - liderem bezpieczeństwa"
w Wyższej Szkole Humanitas poświęconej  bezpieczeństwu w  placówkach oświatowych 

   Aleksander Mańka zaprezentował dyrektorom szkół woj. śląskiego koncepocję profilaktyki systemowej, jako element strategii bezpieczeństwa dla środowisk szkolnych. 
    Wieloletnie doświadczenia współpracy Instytutu Twórczej Integracji z Wyższą Szkołą Humanitas zaowocowało nie tylko spopularyzowaniem  tego modelu oddziaływań profilaktycznych w środowisku. Wzbogacono koncepcję o nowe metody oraz precyzyjną wiedzę dostarczaną w procesach badawczych, prowadzonych w tym zakresie.
____________________________________________________________________

NAJNOWSZA PUBLIKACJA 
INSTYTUTU TWÓRCZEJ INTEGRACJI

Kompendium dla
rodziców, młodzieży i pedagogów
Polecamy
Najnowsza książka Aleksandra Mańki, Janusza Stanka i Damiana Zdrady, dotycząca Profilaktyki Systemowej uzależnień behawioralnych młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów, rodziców i młodzieży o ryzyku jakie pojawia się w nadużywaniu gier hazardowych, zachowaniach seksualnych, niekontrolowanym korzystaniu z mediów, zakupoholizmie i innych ryzykownych zachowaniach wywołujących uzależnienia.

Instytut Twórczej Integracji ` 2015

30 września br. w Bieruniu  podczas konferencji szkoleniowej dla specjalistów   przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaprezentowano metodykę superwizji rodzinnej.

konferencja była jednocześnie inauguracją bezpośrednich działań naszych superwizorów rodzinnych. 
konferencja w Bieruniu

_______________________________________________________________________

SUPERWIZJA RODZINNA 
w Lędzinach

     Instytut Twórczej Integracji współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach w opracowaniu i realizacji programu profilaktyki systemowej "Centrum Superwizji Rodzinnej w Lędzinach".
    Autorem koncepcji i metodyki działań programu jest Aleksander Mańka. Superwizja Rodzinna to ddziaływania profilaktyczne wobec rodziny, mające chronić ją przed ryzykiem dysfunkcji.   
  Koncepcja Superwizji Rodzinnej powstała w Instytucie Twórczej Integracji w ramach działań profilaktyki systemowej. Wykorzystujemy ją od wielu lat w naszych oddziaływaniach profilaktycznych wobec rodzin, związków partnerskich oraz osób indywidualnych.  
  Uznając wysoki poziom kompetencji oraz spójność z naszą metodyką,  udzielamy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach pełnej rekomendacji na realizację  projektu w oparciu o naszą koncepcję i metodykę.  

                                               Dyrektor    
Centrum Profilaktyki Systemowej
                                              Aleksander Mańka
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I nagroda
Prezydenta RP
dla
„Świata Idealnego”

      15 maja 2015r. w Pałacu Prezydenckim, odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny". Projekt „Świat Idealny” opracowany i realizowany przez Iwonę Durek – Sypek i Leszka Falisa otrzymał pierwszą nagrodę Prezydenta RP w kategorii „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”. To wyróżnienie z najwyższego szczebla, jest kolejnym przejawem docenienia wyjątkowych działań i koncepcji naszych liderów.

Lider Dobrych Praktyk `2015
dla naszych fundatorów


Instytut Pedagogiki, Wyższej Szkoły Humanitas przyznał naszym Liderom, Iwonie Durek-Sypek i Leszkowi Falisowi tytuł Lidera Dobrych Praktyk roku 2015. Zaszczyt ten kierowany jest do laureatów, których uznano za autorów i realizatorów działań szczególnie wyróżniających się  użytecznością społeczną, innowacyjnością oraz efektywnością metodyczną.
Nasi laureaci zostali rekomendowani do tego wyróżnienia za autorstwo i realizację projektu
„Świat Idealny”.


WIELKA GALA KRAINY SWIETLIKÓW


P O L E C A M Y
Akademia Rodzinna Humanitas

w współpracy z
Krainą Świetlików

zorganizowały warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców.
Jak pomóc dziecku budować własne poczucie wartości?
Jak dziecko poznaje swoje granice?
Czy rodzic ogranicza dziecku rozwój, swoimi deficytami?

... na takie i inne pytania odpowiedzą  specjaliści również z naszego Instytutu.

4 listopada 2014
w Wyższej Szkole Humanitas
odbędzie sie konferencja

Profilaktyka i interwencja w sytuacji  krzywdzenia małych dzieci

zapraszamy


Fot. Izabela Kieliś
********************************
*********************
------------------------------------------------------------------------------------------

 
NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
dla prezesa naszej funadacji


17.10.2014r. Pani Iwona Durek - Sypek, prezes naszej Fundacji  została nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

GRATULUJEMY !!!

MIESZKANIE INTEGRACYJNE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Instytut Twórczej Integracji w porozumieniu z samorządem miasta Sosnowiec oddał do dyspozycji swoim podopiecznym mieszkanie integracyjne. Ta forma wspierania osób niepełnosprawnych zapewnia im nie tylko godne warunki egzystencji ale przede wszystkim aktywizuje ich w środowisku społecznym.

 
 
 

Projektem objęto osoby, które pozbawione są odpowiedniej opieki rodzinnej. Są to osoby wymagające szczególnej troski w zakresie samoobsługi, komunikacji, warunków bytowych i ewentualnych interwencji medycznych. Dotychczas w Polsce podobne przedsięwzięcia wystąpiły zaledwie w kilku przypadkach. Rozpowszechnienie takiej metody integracji z pewnością wpłynęłoby na obniżenie poziomu sporego dystansu społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. W krajach rozwiniętych, prowadzenie takich mieszkań jest powszechnym standardem.****************************************************
*******************************************
****************************

RAJD  ZŁOMBOL 2014

kibicujemy załodze KATOFURIATÓW w charytatywnym rajdzie po Europie.
Dobrą zabawą, też mozna pomagać

 
 

Odznaczenie "Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka" jest szczególnym wyróżnieniem, ponieważ jest przyznawane przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności decydują komu się ono należy. Odznaczenie jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel społeczności lokalnej, który w wyjątkowy sposób dba o interesy dzieci.

Tytuł Szeryfa Praw Dziecka nadawany jest dożywotnio.

Na odznaczenie Tych Osób "Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka" wpływ miały działania, których autorami lub współtwórcami byli laureaci.
czytaj więcej
http://www.zso14.edu.pl/index.php/debaty/klub-szkol-unicef/606-odznaczylismy-juz-swoich-szeryfow-praw-dziecka 

27 maja
Kraina Świetlików
otwarła swoją magiczną bramę dla dzieci sosnowieckich przedszkoli.

podczas uroczystej gali, dzieci z 11 sosnowieckich przedszkoli otwarły swoimi czarodziejskimi zaklęciami Bramę Świetlikową. Od tej pory, postacie z krainy Świetlików będą towarzyszyły dzieciom w poznawaniu różnych ważnych spraw dotyczących ich życia w rodzinie i wśród swoich bliskich.

więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/KrainaSwietlikow


 
 

Instytut Twórczej Integracji
rekomenduje

Kongres Obywatel Senior
18 i 19 maja 2014
Udział w nim jest bezpłatny.

    Seniorze, powiedz, jakie ma być twoje miasto
Gdzie to jest? Personel jest uprzejmy, kierowcy przepuszczają pieszych, a rowerzyści ich nie rozjeżdżają. Imprezy nie są kosztowne, a Internet bezpłatny. Do tego uczniowie uczą się o starości w szkołach, a na koncertach rockowych są też wiekowi słuchacze. To gmina przyjazna seniorom.
   O takich gminach rozmawiać będą uczestnicy III Kongresu „Obywatel Senior” w Parku Śląskim w Chorzowie. Organizują go Park Śląski i Fundacja Park Śląski. Swoją obecność zapowiedzieli m.in.: min. Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP, europosłowie: prof. Jerzy Buzek  i dr Jan Olbrycht oraz wybitni naukowcy: prof. Dorota Simonides i prof. Tadeusz  Sławek.
więcej:
http://www.obywatelsenior.pl


1 kwietnia  
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbył się, współfinansowany przez nasze miasto, koncert charytatywny
Natalii Szroeder
oraz zespołu
Bethel.
W jego trakcie została przeprowadzona zbiórka publiczna, poniżej znajduje się sprawozdanie z jej wyników.

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 4/2014 z dnia 31 marca 2014r. Zbiórka odbyła się podczas koncertu Natalii Szroeder oraz zespołu Bethel w dniu 1 kwietnia br. Organizatorem zbiórki był Instytut Twórczej Integracji, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Franciszkańskiej 5a. W czasie zbiórki publicznej do puszek kwestorskich zebrano kwotę 1458,06 zł. Kosztów rzeczowych zbiórki fundacja nie poniosła.Całość zebranej kwoty tj. 1458,06 została przeznaczona na Cele statutowe fundacji – wsparcie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Kwota zebrana zostanie wydana do końca 2014 roku.

Zapraszamy na charytatywny koncert

Natalii Szroeder

„I TY MOŻESZ POMÓC”


Natalia Szroeder to dziewczyna o ogromnym, ciepłym sercu, do którego przygarnęła teraz i nas – głęboko niepełnosprawne dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

Natalia będzie u nas w szkole gościć w dniu koncertu, a wieczorem będziemy wspólnie bawić się i radośnie witać WIOSNĘ!! Podarowaliśmy naszej wokalistce naszą włóczkową przyjaźń - Pana Poducha, który będzie z nią podróżował i towarzyszył podczas koncertów.

Natalia zagra dla nas w dniu
01.04.2014 o godz. 18.00
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.


Mamy szczęście – Pani Dyrektor Dorota Grolik użyczyła nam sali nieodpłatnie, a pomoże nam wielu ludzi dobrej woli!
Dochód z koncertu przeznaczony będzie na pomoc naszym podopiecznym, którzy potrzebują ciągłej rehabilitacji, terapii i edukacji. Wiele terapii stosowanych w placówce to nietypowe, ale bardzo skuteczne sposoby np. hipoterapia. Utrzymanie koni w środku miasta to trudne zadanie, zwłaszcza że są one sponsorowane przez naszą fundację Instytut Twórczej Integracji.
Aby podołać tym wielu zadaniom potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli, darczyńców, wolontariuszy i osób zaangażowanych, którzy po prostu staną wraz z nami do aktywnej pracy – tworzenia systemu opieki nad osobami z głębszą niepełnosprawnością – do tworzenia naszego „Świata Idealnego”.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓLNEGO POWITANIA WIOSNY Z
NATALIĄ SZROEDER!!!
************************************************************************
9 grudnia 2013 r.
Instytut Twórczej Integracji wspólnie z Fundacją Pomocy Nowy świat, przy wsparciu miasta Sosnowca uruchomił - w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji (POKL.07.02.02-24-026/11)”, którego najważniejszym celem jest  wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim -
>>>     S3    <<<<
SOSNOWIECKĄ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ.
ul. Gen. Grota Roweckiego 2, 41-200 Sosnowiec
KRS 0000480913,        NIP 6443505096         Regon 243408916
ING Bank Śląski Oddział w Sosnowcu 91 1050 1360 1000 0090 3028 0854
Tel.: 506350707, 507011536


   Działalność gospodarcza Spółdzielni S3 w sposób systemowy wypełni braki środowiska tworząc nowe warunki, oferty oraz produkty, które stanowić będą nową markę i na które będzie nie tylko zapotrzebowanie, ale ich posiadanie będzie modne. System społeczny, włączając tą formułę jako kolejny swój aktywny element, pozyskuje dodatkowy potencjał. Po pierwsze, w znacznym stopniu zostaje odciążony z funkcji opiekuńczych i wspomagających wobec osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółdzielni. Po wtóre, produkty i usługi wygenerowane w działalności gospodarczej Spółdzielni przenikają do środowiska stanowiąc uzupełnienie i wyjątkowy, unikatowy i atrakcyjny walor.
   Spółdzielnia S3 włączona zostanie do systemu rehabilitacji funkcjonującym w środowisku lokalnym i obejmie swym zasięgiem, w perspektywie długookresowej, wszystkie zdolne do pracy osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Sosnowcu, generując jednocześnie tworzenie sprzyjającego klimatu do posiadania, nabywania wyrobów artystycznych, produktów spółdzielni oraz do zlecania kontraktów, których realizatorami będą osoby niepełnosprawne – pracownicy spółdzielni.
   Spółdzielnia będzie zakładem wytwórczo-produkcyjnym rzemiosła artystycznego, okolicznościowego i użytkowego, opartym na pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, polegającej na produkcji różnego typu i przeznaczenia przedmiotów ceramicznych, szkła, artykułów z papieru czerpanego, ozdób z alpaki, a docelowo ze srebra, witraży oraz galanterii z ręcznie malowanego jedwabiu i wełny filcowanej. Spółdzielnia S3 zamierza bazować na wytwarzaniu w pracowniach: ceramicznej, złotniczo-dekoratorskiej i witrażowej produktów rzemiosła artystycznego. Bezpośrednio w produkcji będą zatrudnione tylko osoby niepełnosprawne posiadające wiedzę i umiejętności do wytwarzania dzieł artystycznych.
   Każda z pracowni będzie przygotowywać zamówienia również dla indywidualnego klienta np. rzeźby, fontanny wraz z ewentualnym szkicem sytuacyjnym.
Kolejnym obiecującym obszarem działalności przewiduje się produkcję w oparciu o wzornictwo (logotypy) zleceniodawcy.
   W Sosnowcu i  najbliższej okolicy znajdują się zabytkowe obiekty, cmentarze, pomniki, parki stanowiące część dziedzictwa kulturowego. Są pośród nich takie, które mają szczególną wartość historyczną, artystyczną i naukową. Przewidujemy w przyszłości rozszerzenie naszej działalności o usługi związane z opieką nad nimi.
    Powyższa realizacja w pełni wpisuje się we flagowy dla Instytutu Twórczej Integracji projekt „Świata Idealnego” 
 

Profilaktyka Systemowa jest działaniem skoncentrowanym na rozwijaniu i pogłębieniu umiejętności rodzinnych chroniących przed powstawaniem wadliwych skutków funkcjonowania w współczesnych warunkach społeczno - kulturowych.,
Centrum Profilaktyki Systemowej ITI, w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje systemowe wspomaganie rozwoju uczniów gimnazjalnych w zakresie ich umiejętności ochronnych związanych z zagrożeniami przemocą, uzależnieniami i współuzależnieniami oraz wykluczeniem społecznym.

Istotą tworzenia takiego systemu wspomagania, jest modelowanie środowiska wychowawczego uczniów gimnazjalnych poprzez: pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych, pogłębianiu umiejętności ochronnych uczniów, wspomaganie kadry szkolonmej w profilaktycxe i rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają do dyspozycji program zawierający elementy poradnictwa, konsultacje, warsztaty oraz porady ekspertów. Programy realizowane są w szkołach gimnazjalnych przez przeszkolonych profilaktyków systemowych Instytutu Twórczej Integracji.
Działenia tego projektu integralnie wpisują się w strukturę profilaktyki systemowej, którą od dłuższego czasu modeluje m.in. Instytut Twórczej Integracji wraz z  Regionalną Koalicją na rzecz Przeciwdziałania Przemocy, Wydziałem Polityki Społecznej UM. Sosnowiec, Wyższą Szkołą Humanitas, Stowarzyszweniem  Moc Wsparcia i innymi organizacjami. Aktualnie uzupełniają swoje działania w tej strategii projekty:"W Krainie Świetlików", "Akademia Rodzinna Humanitas", "Mówimy Nie na uzależnienie".

E D U H A Z A R D
Program szkolenia studentów kierunków studiów zwiazanych z ochroną zdrowia

Program finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia  

_________________________________________________________
  Rusza kolejna edycja fakultatywnego szkolenia dla studentów z profilaktyki i terapii uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.  Absolwenci pierwszej edycji szkolenia uzyskali certyfikaty 12 marca 2013r.
    Gratulujemy, nie tylko nowych kwalifikacji, ale przede wszystkim twórczego podejścia do swojego profesjonalnego rozwoju.
   W pierwszej edycji szkolenia słuchacze uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wybitnych terapeutów uzależnień.
 Dzięki współpracy i zaangażowaniu specjalistów i ośrodków leczenia uzależnień, studenci mieli możliwość zdobywania praktycxznych doświadczeń.

    Program realizowany jest w partnerstwie
z Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
przy współpracy z:
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu
*
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
*
Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Sląskich
*
Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia FAMILIA w Gliwicach
*
Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ
*
Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej

Mówiny NIE na uzależnieNIE

Program finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia

_________________________________________________________
Projekt skierowany do środowisk szkolnych. Intencją programu jest poszerzanie oferty pedagogicznej o skuteczne metody profilaktyki hazardu i innych uzależnień behawioralnych w środowiskach szkolnych. Jest to pilotaż adresowany do pedagogów zainteresowanych kompetencjami umożliwiającymi wprowadzaqnie efektywnej profilaktyki w swoim środowisku pracy.

Projekt jest realizowany przy współpracy z :
Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu
„Magiczną Noc”
18-19 czerwca 2012
Zespół Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu

„Magiczna Noc” rozpoczyna cykl spotkań  w zakresie „Interdyscyplinarności i wielowymiarowości oddziaływań w  pracy z osobami niepełnosprawnymi” przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych, nauczycieli oraz członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy dostrzegają potrzebę dialogu i wymiany informacji w aspekcie wsparcia wymienionej grupy osób.   
Nadrzędnym celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą kształcącą studentów a organizacjami na co dzień spotykającymi się w swojej pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W związku z powyższym podczas „Magicznej Nocy” podejmowane będą następujące obszary tematyczne:
- specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi – kształcenie, rewalidacja, rehabilitacja, pomoc, wsparcie, opieka,
- społeczny i kulturowy wymiar przemian w podejściu do osób niepełnosprawnych,
- szanse rozwoju efektywnej pracy, możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
Zamierzeniem „Magicznej Nocy” jest nabywanie praktycznych umiejętności przez studentów, doświadczenie interdyscyplinarnej i wielowymiarowej strategii oddziaływania w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wspólny dialog.

ORGANIZATORZY:
· Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
· Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
· Środowiskowy Dom Samopomocy Sosnowiec
· Instytut Twórczej Integracji
· Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego