Centrum Profilaktyki Zdrowia Psychicznego - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

Centrum Profilaktyki Zdrowia Psychicznego

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

- diagnozowanie środowisk zagrożonych uzależnieniem w toku systematycznie prowadzonych badań oraz ewaluacji

- konstruowanie i realizacja projektów profilaktycznych, zapobiegających patologiom społecznym w środowisku lokalnym
- nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach profilaktyki i terapii uzależnień
- wspieranie inicjatyw społecznych, w tym w szczególności w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych do podejmowania działań profilaktycznych
- prowadzenie badań naukowych w kraju i zagranicą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień
- organizowanie szkoleń i konferencji naukowych, dotyczących problematyki uzależnień
- rozwijane zasobów i kreatywności młodzieży w obszarze profilaktyki uzależnień przy współpracy z instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi
- angażowanie w lokalną działalność profilaktyczną praktykantów (studentów wyższych uczelni)
- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze profilaktyki uzależnień
- organizowanie dla uczniów i rodziców treningów umiejętności społecznych
- szkolenie trenerów profilaktyki uzależnień - specjalistów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną (wychowawców klas, pedagogów szkolnych)
- prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej i małżeńskiej, w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz systemowe w terapii.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego