Spółdzielnia S - 3 - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spółdzielnia S - 3

 
 9 grudnia 2013 r.

Instytut Twórczej Integracji wspólnie z Fundacją Pomocy Nowy świat, przy wsparciu miasta Sosnowca uruchomił - w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji (POKL.07.02.02-24-026/11)”,którego najważniejszym celem jest  wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim -

>>>     S3    <<<<
SOSNOWIECKĄ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ.
ul. Gen. Grota Roweckiego 2, 41-200 Sosnowiec
KRS 0000480913,        NIP 6443505096         Regon 243408916
ING Bank Śląski Oddział w Sosnowcu 91 1050 1360 1000 0090 3028 0854
Tel.: 506350707, 507011536


   Działalność gospodarcza Spółdzielni S3 w sposób systemowy wypełni braki środowiska tworząc nowe warunki, oferty oraz produkty, które stanowić będą nową markę i na które będzie nie tylko zapotrzebowanie, ale ich posiadanie będzie modne. System społeczny, włączając tą formułę jako kolejny swój aktywny element, pozyskuje dodatkowy potencjał. Po pierwsze, w znacznym stopniu zostaje odciążony z funkcji opiekuńczych i wspomagających wobec osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółdzielni. Po wtóre, produkty i usługi wygenerowane w działalności gospodarczej Spółdzielni przenikają do środowiska stanowiąc uzupełnienie i wyjątkowy, unikatowy i atrakcyjny walor.
   Spółdzielnia S3 włączona zostanie do systemu rehabilitacji funkcjonującym w środowisku lokalnym i obejmie swym zasięgiem, w perspektywie długookresowej, wszystkie zdolne do pracy osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Sosnowcu, generując jednocześnie tworzenie sprzyjającego klimatu do posiadania, nabywania wyrobów artystycznych, produktów spółdzielni oraz do zlecania kontraktów, których realizatorami będą osoby niepełnosprawne – pracownicy spółdzielni.
   Spółdzielnia będzie zakładem wytwórczo-produkcyjnym rzemiosła artystycznego, okolicznościowego i użytkowego, opartym na pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, polegającej na produkcji różnego typu i przeznaczenia przedmiotów ceramicznych, szkła, artykułów z papieru czerpanego, ozdób z alpaki, a docelowo ze srebra, witraży oraz galanterii z ręcznie malowanego jedwabiu i wełny filcowanej. Spółdzielnia S3 zamierza bazować na wytwarzaniu w pracowniach: ceramicznej, złotniczo-dekoratorskiej i witrażowej produktów rzemiosła artystycznego. Bezpośrednio w produkcji będą zatrudnione tylko osoby niepełnosprawne posiadające wiedzę i umiejętności do wytwarzania dzieł artystycznych.
   Każda z pracowni będzie przygotowywać zamówienia również dla indywidualnego klienta np. rzeźby, fontanny wraz z ewentualnym szkicem sytuacyjnym.
Kolejnym obiecującym obszarem działalności przewiduje się produkcję w oparciu o wzornictwo (logotypy) zleceniodawcy.
   W Sosnowcu i  najbliższej okolicy znajdują się zabytkowe obiekty, cmentarze, pomniki, parki stanowiące część dziedzictwa kulturowego. Są pośród nich takie, które mają szczególną wartość historyczną, artystyczną i naukową. Przewidujemy w przyszłości rozszerzenie naszej działalności o usługi związane z opieką nad nimi.
    Powyższa realizacja w pełni wpisuje się we flagowy dla Instytutu Twórczej Integracji projekt „Świata Idealnego”


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego