Centrum Integracji Kulturowej - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

Centrum Integracji Kulturowej

 
 

Centrum Integracji Kulturowej


Promujemy i wspieramy rozwój uniwersalnych wartości współżycia i integracji kulturowej.  Uniwersalne wartości życia są wolne od doktryn religijnych politycznych lub ekonomicznych.

  • Profilaktyka dyskryminacji, wykluczenia, indoktrynacji.

  • Wspomaganie procesów adaptacji i readaptacji kulturowej i społecznej

  • Uniwersalna integracja kulturowa i społeczna


To, co dzieli ludzi, klasyfikuje ich znaczenie lub warunkuje dostęp do szczęścia i wolności, jest tylko wytworem niedojrzałych umysłów, które nie nabyły gotowości i umiejętności do kochania człowieka, takim, jakim jest naprawdę. Ułatwiając im rozwój i dojrzewanie, dajemy im możliwość zrozumienia miłości i otwarcia się na jej uniwersalne znaczenie.


L e v o c a   (Słowacja)

W lutym 2014 roku przedstawiciele Fundacji ITI oraz nauczyciele z ZSS Nr 4 w Sosnowcu odwiedzili słowacką miejscowość Levoca na zaproszenie katolickiej pedagogicznej uczelni wyższej z tego miasta. Dwudniowy pobyt obfitował w spotkania z władzami uczelni, studentami, a także zwiedzono dwie placówki w których pracuje się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Pani Iwona Iwona Durek Sypek rzeprowadziła wkład dla studentów, w którym zarysowała przekrój działalności ZSS4 w Sosnowcu. Serdeczne
przyjęcie i kompetencja pracowników słowackich placówek zobowiązuje nas do rewanżu - wkrótce to my będziemy gościć naszych znajomych.

K i s h o r i t  (Izrael)

W listopadzie 2013 roku przedstawiciele Fundacji ITI odwiedzili Izrael - Kishorit ośrodek dla dorosłych osób niepełnosparwnych intelektualnie.
Wieś Kishorit została założona w 1997 roku. To była inicjatywa izraelskich rodzin, które połączyły siły ze specjalistami w tej dziedzinie, aby znaleźć  rozwiązania dla swoich niepełnosprawnych bliskich - coś innego, niż całe życie uzależnienia od instytucji lub przedłużonego dzieciństwa w domu.
Kishorit został stworzony z odwagą i determinacją.  Stał się wzorem samodzielnej jednostki, wzrostu dla osób z ograniczeniami fizycznymi, emocjonalnymi lub psychicznymi.
Po dekadzie, Kishorit stał się integralną częścią kibucu Kishor i otrzymał status Associate kibucu jako część ruchu kibucu Haszomer-Tza'ir.
Przedstawiciele Fundacji ITI wzieli udział w prezentacji dokonań Kishorit, poznali sposób działania i metody pracy. Doświadzcenia zdobyte podczas wizyty będą wykorzystane w przyszłości.

L U C E R N A (SZWAJCARIA)

Dzięki współpracy ze szwajcarską Fundacją SSBL z Lucerny Instytut Twórczej Inregracji otrzymał darowiznę w postaci dwóch samochodów do przewozu osób niepełnospranych. W sierpniu 2013 roku przedstawiciele Fundacji ITI  odwiedzili Lucernę i siedzibę Fundacji SSBL, jednoczesnie przywieźli samochody. Samochody na cześć osób, które przyczyniły siędo orzymania tych darów- Pani Ama Noser i Pani Yutta Fogel otrzymały imiona Alma i Yutta

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego