działania - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

działania


Najnowsza publikacja Instytutu
Monika Czajka
Aleksander Mańka
Janusz Stanek
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
działania w praktyce środowiskowej
Główną intencją działań profilaktyki systemowej jest wzmocnienie w systemach rodzinnych potencjału ochronnego, który stanowi najskuteczniejszy czynnik ograniczający ryzyko związane z zagrożeniem destabilizacji lub problemów w rozwoju i funkcjonowaniu związków. Współczesna wiedza jednoznacznie wskazuje, że fundamentem czynników ochronnych, jak i czynników ryzyka są naturalne zasoby systemu rodzinnego. Genezą wszelkich zakłóceń rozwoju dziecka są przede wszystkim deficyty wychowawcze rodziców, defekty w strukturze systemu rodzinnego oraz deficyty w obszarze umiejętności ochronnych. To one bezpośrednio wpływają na poziom odporności lub podatności dziecka na zagrozenia towarzyszące w jego rozwoju. Aktualna wiedza precyzyjnie określa, co stanowi o podatności lub odporności na takie ryzyko. Są to cechy kształtowane podczas dynamicznej interakcji w systemie rodzinnym. Profilaktyka systemowa adresuje swoje oddziaływania do całego systemu, pozwalając mu modelować swoje walory ochronne i redukować ewentualne cechy ryzyka.


___________________________________________________________________________________
      Centrum Profilaktyki Systemowej wspomaga Urząd Miasta Mysłowice w promowaniu nowoczewsnych form profilaktyki. Wydziały Zdrowia i Edukacji tamtejszego Urzędu storzyły warunki do zainicjowania młodzieżowj grupa wczesnego reagowania "Ponadto"
    Koncepcja autorstwa Aleksandra Mańki i Damiana Zdrady polega na stymulowaniu młodziezy do samodzielnego i spontanicznego udziału w życiu miasta. Energia i pomysłowość młodzieży pokonała stagnację, bariery niechciejstwa i asekuracyjną biurokrację dorosłych. W ciągu ostatnich 3 tygodni uczniowie szkół ponadgmnazjalnych przeprowadzili kilka happeningów na terenie Mysłowic. 
   Ożywili malarstwem emocjonalnym mury garaży, straszace od wielu lat mieszkańców szarością i brudem. 
  W przedświąteczną sobotę zebrali od przechodniów życzenia świąteczne i posłali je do nieba przyczepiając je do 800 balonów.
Gratulujemy młodzieży. Może dorośli też ożywią się w trosce o promowanie pozytywnej energii?


przejdź do strony
Profilaktyki Systemowej

---------------------------

 


facebook

 
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
na konferencji 
Wyższej Szkole Humanitas poświęconej  bezpieczeństwiu w  placówkach oświatowych 

   Aleksander Manka zaprezentował dyrektorom szkół woj. śląskiego koncepocję profilaktyki systemowej, jako element strategii bezpieczeństwa dla środowisk szkolnych. 
    Wieloletnie doświadczenia współpracy Instytutu Twórczej Integracji z Wyższą Szkołą Humanitas zaowocowało nie tylko spopularyzowaniem  tego modelu oddziaływań profilaktycznych w środowisku. Wzbogacono koncepcję o nowe metody oraz precyzyjną wiedzę dostarczaną w procesach badawczych, prowadzonych w tym zakresie
Dyrektor - liderem bezpieczeństwa
Konferencja Wyższej Szkoły Humanitas

czytaj więcej
____________________________________________________________
konferencja w Bieruniu

30 września br. w Bieruniu  podczas konferencji szkoleniowej dla specjalistów   przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaprezentowano metodykę superwizji rodzinnej.

konferencja była jednocześnie inauguracją bezpośrednich działań naszych superwizorów rodzinnych. 
_____________________________________________
Nasza koncepcja wspiera Powiat Bieruńsko - Lędziński
w działaniach Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie 
w Lędzinach
 

****************************************

 
WIELKA GALA KRAINY SWIETLIKÓW


P O L E C A M Y
Akademia Rodzinna Humanitas

w współpracy z
Krainą Świetlików

zorganizowały warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców.
Jak pomóc dziecku budować własne poczucie wartości?
Jak dziecko poznaje swoje granice?
Czy rodzic ogranicza dziecku rozwój, swoimi deficytami?

... na takie i inne pytania odpowiedzą  specjaliści również z naszego Instytutu.

27 maja
Kraina Świetlików
otwarła swoją magiczną bramę dla dzieci sosnowieckich przedszkoli.

podczas uroczystej gali, dzieci z 11 sosnowieckich przedszkoli otwarły swoimi czarodziejskimi zaklęciami Bramę Świetlikową. Od tej pory, postacie z krainy Świetlików będą towarzyszyły dzieciom w poznawaniu różnych ważnych spraw dotyczących ich życia w rodzinie i wśród swoich bliskich.

więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/KrainaSwietlikow


Wolność Myślenia w Wychowaniu

Centrum Profilaktyki Systemowej przyłącza się do promocji koncepcji wychowania wolnych od doktryn politycznych i religijnych. Proces rozwoju dziecka powinien być chroniony przed determinizmem, indoktrynacją i ekspansją kościołów, polityków oraz innymi głosicielami "prawd jedynych".

       Jedyną prawdą dziecka jest jego dzieciństwo.

Dziecko żyjąc godnie, naturalnie uczestniczy w kulturze, która powinna go chronić i rozwijać. Obowiązkiem rodziców, wychowawców i społeczeństwa jest wychowywać je w otoczeniu miłości i wartości uniwersalnych.

Dobrym wychowaniem jest to, które nie naucza wrogości, nietolerancji i odrzucenia. Człowiek dobrze wychowany to ten, którego nauczono szacunku do siebie i innych, ciekawości tego co jeszcze nie znane i umiejętności odnajdywania piękna.

W ramach projektu promocyjnego tych ideii CPS opracował programy edukacyjno - wspomagające:

Program szkoleń dla nauczycieli i pedagogów promujący wychowanie etyczne bez totalitarnych doktryn "Dobro jest dobre wszedzie".
Warsztaty dla rodziców - "Dziecinstwo pełne wątpliwości" .  Warsztaty służą refleksji nad własną postawą rodzica wobec wychowania etycznego dziecka.
Warsztaty
dla opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych starających się ochronić swoich podopiecznych przed manipulacjami, determinizmem i ekspansją doktrynalną "Pozwól widzieć, słyszeć i czuć"
Programy realizowane są przez pedagogów, psychologów, etyków.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego